TRENDE
Müşteri hizmetleri
Bu Sayfayı Sosyal Medya'da Paylaş
  1. Ana Sayfa Ana Sayfa
  2. Gizlilik Politikası Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası
Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası, AS3 Ahşap ve kullanıcı arasında akdedilmiştir.

1. Gizlilik Taahhütnamesinde yer alan unsurlar aksi ifade edilmedikçe kullanım şartlarını tanımladıkları anlamına gelir.

2. Site’ye müşteri sıfatının kazanılması için ziyaretçilerin kendileri veya şirketleri ile ilgili bir takım bilgileri (isim-soyisim, telefon, adres, e-posta adresleri gibi) formlar yoluyla AS3 Ahşap’e vermeleri gerekmektedir. AS3 Ahşap kullanıcılara daha iyi hizmet verebilmek için çeşitli formlar yoluyla talep ettiği ve kullanıcılar tarafından kendisine iletilen türlü bilgi (firma adı, isim, telefon, e-posta vb.) dosya, resim, vb. görsel, yazınsal ve işitsel içerikleri kanuna, hukuka ve işbu gizlilik taahhütnamesine aykırı olmamak kaydıyla kullanabilir.

3. AS3 Ahşap’in güvenliği arttırılmış bilgisayarlarında toplanan bu bilgi ve İçerikler; AS3 Ahşap’in çalışmaları, kurumsal müşteri profillerine yönelik şirket veya internet bazlı özel faaliyetlerinin organize edilmesi ve istenmeyen e-postaların iletilmesi veya iletilmemesine yönelik kurumsal müşteri önceliklerine göre yapılan çalışmalarda sadece AS3 Ahşap bünyesinde kullanılmaktadır. AS3 Ahşap; müşterinin formlarından toplanan bilgileri, müşteri onayı, haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve kesinlikle satmamaktadır.

4. Bilgiler, site’deki yeniliklerden ve etkinliklerden Kullanıcıları haberdar etmek, site’yi önerileriniz doğrultusunda geliştirmek amacıyla kullanılabilir. AS3 Ahşap tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya sitesi üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler AS3 Ahşap ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir. Ayrıca söz konusu bilgiler Kullanıcılara hizmet vermek, AS3 Ahşap tarafından verilen hizmetleri sürdürmek, korumak ve geliştirmek amacıyla denetim, araştırma ve analiz yapmak, yeni hizmetler geliştirmek amacıyla kullanılabilir.

5. Site’deki sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve Sitede çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, AS3 Ahşap gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

6. AS3 Ahşap kişisel bilgileri yasalar ve işbu gizlilik taahhütnamesi kapsamında özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini, yetkisiz kullanımını, üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

7. AS3 Ahşap kullanıcıların sitesini kullanımı hakkındaki bilgilerini teknik bir iletişim dosyasını (Cookies) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir web sitesinin, kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir site hakkında durum ve tercihleri saklayarak internetin kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, sitesini kaç kişinin kullandığını, bir kişinin sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten veya e-postasından veri veya başka herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır. Ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

8. AS3 Ahşap; işbu gizlilik politikası hükümlerini dilediği zaman sitede yayınlamak suretiyle değiştirebilir.

9. İşbu gizlilik politikası ve zaman zaman gizlilik politikasında yapılacak değişiklikler, AS3 Ahşap tarafından site içerisinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, gizlilik politikasını ve yapılacak değişiklikleri siteyi kullanmakla kabul etmiş olmaktadır.